Månadsgivare

Som månadsgivare ser du till att stödja våra långsiktiga projekt. Du ser till att utsatta barn får en tryggare vardag med mediciner, vård, utbildning och ett tryggt hem. Du ser också till att vi kan planera hjälp till fler barn som lever i utsatthet.

Du väljer själv hur mycket du vill donera via knapparna. Minsta beloppet är 50 kronor. Du kan närsomhelst avsluta dina donation.

Klicka här för att kontrollera vår status på Svensk Insamlingskontroll 

 kr. 
Personlig information

Villkor

Donation: 250 kr. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy (GDPR)

by Vara Barn

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjat gälla i hela EU den 25 maj. I vår nya integritetspolicy som finns på vår hemsida, ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som namn, mail etc.) när du exempelvis registrerar dig som medlem eller skänker en gåva via någon av våra kanaler. Har vi fått uppgifterna om dig från någon annan berättar vi varifrån vi fått dem vid vår första kontakt med dig. Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka information till dig. De är också viktiga i vårt analysarbete för att hitta fler givare så att vi kan samla in mer pengar till arbetet för de vi hjälper – barnen. Men, vi delar inte dina personuppgifter med andra. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vårt kommunikationsmaterial eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Ta gärna del av vår nya integritetspolicy på varabarn.nu för fullständig information. Du kan också beställa den via info@stiftelsenvarabarn.se eller kontakta oss via våra olika kanaler så skickar vi den till er.

Varma hälsningar från Team Våra Barn


About the Author


Vara Barn