Integritetspolicy GDPR

VÅRA BARN INTEGRITETSPOLICY

Vi på Våra Barn vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas, hur vi hanterar dem och på vilken laglig grund de sparas. Vi följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR som gäller från 25 maj 2018.

Uppgifter samlas in?

Vi sparar uppgifter om de donationer du gett oss och via vilka kanaler du gett oss din donation tex månadsgivare eller swish. Vi sparar även de uppgifter du själv har uppgett namn, adress, email, tel. nummer.

Laglig grund att spara dina uppgifter

Samtycke – i de fall där du själv godkänt att vi sparar dina uppgifter

Fullgörande av avtal – när du valt att bli månadsgivare eller gör ett i köp i vår webbshop

Rättslig förpliktelse – bokföringsunderlag krav på att spara i sju år

Berättigat intresse – när det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter i vår strävan att uppnå vårt ändamål

Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

Cookies

Vi använder cookies men du kan själv inaktivera dem genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare

Hantering

Vi garanterar i enlighet med GDPR att vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Dina personuppgifter används endast för Våra Barn egen verksamhet och lämnas aldrig ut till tredje part.

Kontakta oss

Om du har andra synpunkter eller frågor på hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på Info@stiftelsenvarabarn.se

Genom att surfa på vår webbplats godkänner du användning av cookies.