Styrelsen

Insamlingsstiftelsen Våra Barns styrelse består av ordförande och ledamöter

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ta och genomföra beslut och leda utvecklingen av organisationens verksamhet. Styrelsemedlemmarna har tilldelats ansvarsområden inom organisationen och jobbar både strategiskt och operativt med organisationens fokusområden. Våra Barns styrelse sammanträder minst sex gånger per år. Vid minst tre av dessa tillfällen bjuds insamlingsstiftelsens volontärer in som tilldelats ansvar för olika fokusområden inom organisationen.

Indira Alikalfic – Ordförande

Indira Alikalfic är en av grundarna av stiftelsen Våra Barn. Som hårt arbetande entreprenör med mångårig erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva eget företag har hon samlat på sig en bred kunskap som stiftelsens ordförande.

Saima G Ferhatovic – Styrelsemeldem

Invald 2019. Lärarexamen från Filosofiska fakulteten i Sarajevo och Stockholms universitet. Saima har mångårig erfarenhet av undervisning och skolutveckling och är numera anställd som undervisningsråd vid Skolverket

Ajdin Pasic – Styrelsemedlem

Teknologie kandidatexamen inom fastighet och finans från Kungliga Tekniska Högskolan. Ajdin arbetar för tillfället på  inom Sustainalytics, Morningstar inom Corporate Actions. Ajdin är aktiv i Våra Barn volontärer sedan 2011 år.

Emina Pasic – Styrelsemedlem

Invald 2019. Magister i energiteknik. Emina har varit aktiv i Våra Barn sedan 2015 som Våra Barn volontär och är numera anställd som senior rådgivare vid Energimyndigheten.

Zorica Rasic – Styrelsemedlem

Invald 2019. Socionomexamen från Socialhögskolan i Stockholm. Zorica har mångårig erfarenhet inom socialt arbete och är numera anställd som kurator på Vuxenutbildningscentrum i Stockholm.