Månadsgivare

 kr. 

You have chosen to donate 250 kr.  monthly.

Personlig information

Kontaktuppgifter

Villkor

Donation: 250 kr.  Monthly

Som månadsgivare ser du till att stödja våra långsiktiga projekt. Du ser till att utsatta barn får en tryggare vardag med mediciner, vård, utbildning och ett tryggt hem. Du ser också till att vi kan planera hjälp till fler barn som lever i utsatthet.

Du väljer själv hur mycket du vill donera via knapparna. Minsta beloppet är 50 kronor. Du kan närsomhelst avsluta dina donation.

Klicka här för att kontrollera vår status på Svensk Insamlingskontroll Utflykt/fritidsaktivitet (ca 10 barn)

499 kr

Barns drömmar kan verka stora för just de men tillräckligt små för att du ska kunna förverkliga de. Ge barn rätten till att leka, lära och utvecklas. Genom helgaktiviteter får barnen möjlighet att uppleva de små vardagsaktiviteter som varje barn borde ha rätt till. Bjud de på bio, bowling och svenska fritidsaktiviteter.
Kostnaden avser ett tillfälle för ca 10-20 barn beroende på typ av aktivitet.

Category: