Personlig assistans (heldag)

350 kr

Våra Barns strategiska tillvägagångssätt är att uppnå långsiktigt hållbara förbättringar för barn och ungdomar samt unga vuxna. Personlig assistans som Våra Barn Sverige tillhandahåller är insatser för särskilt stöd och service som bidrar till att personer med funktionsnedsättning kan bli mer oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. Detta går i takt med förverkligande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där förtydligas vad det som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. De allmänna principer som genomsyrar hela konventionen omfattar tillgänglighet, icke-diskriminering, jämställdhet, individuellt självbestämmande, lika möjligheter respekt för olikheter, deltagande och inkludering i samhället, respekt för den fortlöpande utvecklingen hos barn med funktionsnedsättning.

I linje med detta finansierar Våra Barn Sverige för närvarande två personliga assistenter som tillhandahåller hjälp till Ca 40 barn, ungdomar och unga vuxna. Med sin insats och närvaro på plats ger våra personliga assistenter bland annat psykosocialt stöd, hjälp med matning och personlig hygien, möjlighet till utevistelse, samt annan praktisk hjälp enligt personligt behov. Assistenterna handplockas utifrån rätt kompetens, förhållningssätt och pedagogik så att det enskilda barnet med funktionsnedsättning får möjlighet att genom praktisk hjälp, lek utomhus och social samvaro får stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt.

Kategori:
Personlig assistans (heldag)
Genom att surfa på vår webbplats godkänner du användning av cookies.