Månadsgivare

 kr. 

You have chosen to donate 250 kr.  monthly.

Personlig information

Kontaktuppgifter

Villkor

Donation: 250 kr.  Monthly

Som månadsgivare ser du till att stödja våra långsiktiga projekt. Du ser till att utsatta barn får en tryggare vardag med mediciner, vård, utbildning och ett tryggt hem. Du ser också till att vi kan planera hjälp till fler barn som lever i utsatthet.

Du väljer själv hur mycket du vill donera via knapparna. Minsta beloppet är 50 kronor. Du kan närsomhelst avsluta dina donation.

Klicka här för att kontrollera vår status på Svensk Insamlingskontroll Vår vision

Alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling

Sedan starten 2011 har vår ambition är att inspirera, motivera och lära ungdomar i utsatta områden att bli självständiga, starka individer med en trygg och hållbar framtid. Därför ser stiftelsen till att föräldralösa barn får möjlighet att studera, ha egen inkomst och egen bostad för att på så sätt få tillgång till sina fulla potential.

Våra Barns långsiktiga vision är att barnhemsbarn och barn med funktionsnedsättning ska leva på samma villkor som alla andra i samhället. Vi ser till att skapa förutsättningarna så att alla, oavsett hinder, kan leva ett liv fritt från diskriminering.

Genom att höja kunskapen och rösten om individer som växt upp på barnhem och institutioner förmedlar vi större förståelse för denna samhällsgrupp. Vi jobbar aktivt med detta i form utav närvaro på plats där det finns behov för stöd och hjälp.

Vi utgår ifrån FNs Barnkonvention och jobbar aktivt utifrån att:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inget barn får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
  • Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.
  • Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

 

Med kunskaper från Sverige och övriga länder, där barn och ungdomars rättigheter tas på största allvar, vill vi öppna för dialog mellan Bosnien för att möjliggöra liknande förutsättningar för barn och unga i Balkan-regionen. Med rätt resurser, projekt och program kan civilsamhället utvecklas och inkludera alla barn oavsett bakgrund.