Månadsgivare

 kr. 

You have chosen to donate 250 kr.  monthly.

Personlig information

Kontaktuppgifter

Villkor

Donation: 250 kr.  Monthly

Som månadsgivare ser du till att stödja våra långsiktiga projekt. Du ser till att utsatta barn får en tryggare vardag med mediciner, vård, utbildning och ett tryggt hem. Du ser också till att vi kan planera hjälp till fler barn som lever i utsatthet.

Du väljer själv hur mycket du vill donera via knapparna. Minsta beloppet är 50 kronor. Du kan närsomhelst avsluta dina donation.

Klicka här för att kontrollera vår status på Svensk Insamlingskontroll Styrelsen

Insamlingsstiftelsen Våra Barns styrelse består av en ordförande och sex ledamöter,
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ta och genomföra beslut och leda utvecklingen av organisationens verksamhet. Styrelsemedlemmarna har tilldelats ansvarsområden inom organisationen och jobbar både strategiskt och operativt med organisationens fokusområden. Våra Barns styrelse sammanträder minst sex gånger per år. Vid minst tre av dessa tillfällen bjuds insamlingsstiftelsens volontärer in som tilldelats ansvar för olika fokusområden inom organisationen.

GRUNDARE

Indira Alikalfic är entreprenör och egenföretagare som driver Café Schweizer och Kungliga Slottscafet i Gamla stan, Stockholm. Som grundare av Våra Barn jobbar Indira främst med att organisera samarbeten och donatorer till förmån för insamlingsstiftelsen.