Månadsgivare

 kr. 

You have chosen to donate 250 kr.  monthly.

Personlig information

Kontaktuppgifter

Villkor

Donation: 250 kr.  Monthly

Som månadsgivare ser du till att stödja våra långsiktiga projekt. Du ser till att utsatta barn får en tryggare vardag med mediciner, vård, utbildning och ett tryggt hem. Du ser också till att vi kan planera hjälp till fler barn som lever i utsatthet.

Du väljer själv hur mycket du vill donera via knapparna. Minsta beloppet är 50 kronor. Du kan närsomhelst avsluta dina donation.

Klicka här för att kontrollera vår status på Svensk Insamlingskontroll Våra kärnvärden

Vår vision och våra kärnvärden är det som präglar det dagliga och långsiktiga arbetet inom organisationen. Syftet med kärnorden är att behålla ett fokus på det gemensamma målet och alltid se till att barnen och unga kommer i första hand.

JÄMLIKHET

Vi jobbar för att alla barn ska ha rätt till att vara just barn. Detta innebär en jämlikhet för alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar.

SAMVERKAN

En samverkan mellan olika länder bidrar till ökad kunskap och möjlighet till förändring och förbättring. Med hjälp av resurser och lärdomar från länder med etablerade rättigheter för barn och ungdomar ökar möjligheten för liknande förutsättningar för andra barn och unga i utsatta områden. Detta innefattar såväl samverkan mellan privatpersoner och företag som samarbetet inom organisationen mellan aktiva från olika branscher och med varierande erfarenheter.

TILLGÄNGLIGHET

Vi finns på plats där det behövs som mest, vilket innebär att arbetet inom organisationen är utformat från en övergripande internationell, till nationell och slutligen lokal nivå. Vi vill finnas tillgängliga för våra barn och unga men även volontärer och övriga samarbeten. Detta gör vi med hjälp av hög närvaro på plats, online som offline.