Vår vision

Alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling

Sedan starten 2011 har vår ambition är att inspirera, motivera och lära ungdomar i utsatta områden att bli självständiga, starka individer med en trygg och hållbar framtid. Därför ser stiftelsen till att föräldralösa barn får möjlighet att studera, ha egen inkomst och egen bostad för att på så sätt få tillgång till sina fulla potential.

Våra Barns långsiktiga vision är att barnhemsbarn och barn med funktionsnedsättning ska leva på samma villkor som alla andra i samhället. Vi ser till att skapa förutsättningarna så att alla, oavsett hinder, kan leva ett liv fritt från diskriminering. Vi jobbar efter FNs globala mål – Agenda 2030

Med kunskaper från Sverige och övriga länder, där barn och ungdomars rättigheter tas på största allvar, vill vi öppna för dialog mellan Bosnien för att möjliggöra liknande förutsättningar för barn och unga i Balkan-regionen. Med rätt resurser, projekt och program kan civilsamhället utvecklas och inkludera alla barn oavsett bakgrund.

Tillsammans gör vi skillnad