Varför Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina har lite mer än 3,8 miljoner invånare. Återhämtning efter kriget som landet drabbades av under 1990-talet och utveckling mot ett mer hållbart samhälle är en komplex process som kräver omfattande hjälp från omvärlden. Samhället är fragmenterat med en instabil regering som verkar inom en utmanande ekonomisk miljö.

Detta medför att arbetslösheten är utbredd och en stor del av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen.
(Utrikespolitiska institutet 2017)