Vår målgrupp

De mest utsatta kategorierna i samhället, – föräldralösa barn samt unga vuxna som tvingats lämna den institutionella vården utan vare sig försörjning eller skyddsnät.

Det handlar om oftast om individer med funktionsnedsättning som är i behov av långsiktigt bistånd. Institutionaliserade barn med särskilda behov är isolerade från samhället och löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp.

Våra Barn Sverige tillsammans med systerorganisation Our Kids, UK har startat föreningen Nasa Djeca Mostar och stödjer verksamhet för funktionsnedsatt barn och ungdomar i Mostar genom bl a stöd för säkerhetsvakter till barnhemmet i Mostar, Halvvägshuset, andrahandsbutik ”Friends ” Caféverksamhet, vaktmästare tjänst i Halvvägshuset m fl . Förutom de gemensamma aktiviteterna stödjer Våra Barn Sverige genom föreningen Nasa Djeca Mostar också verksamhet för funktionsnedsatt barn och ungdomar i Pazaric genom personlig assistens, organiserade utflykter, insamlingsaktiviteter för fysioterapibehandlingar, kläder, mm.