Vår målgrupp

Vår målgrupp är de mest utsatta kategorierna i samhället, d.v.s. föräldralösa barn samt unga vuxna som tvingats lämna den institutionella vården vid 18 årsålder utan vare sig försörjning eller skyddsnät. Det handlar om oftast om individer med funktionsnedsättning som är i behov av långsiktigt bistånd. Institutionaliserade barn med särskilda behov är isolerade från samhället och löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp.