Om Våra Barn

Våra Barn är en insamlingsstiftelse och registrerad välgörenhetsorganisation med sättet i Sverige. Våra Barn initierar och finansierar långsiktiga strategiska projekt för att förbättra liv och framtid för föräldralösa barn och unga vuxna med funktionsnedsättning i Bosnien och Hercegovina.