Om oss

Våra Barn är en insamlingsstiftelse och registrerad välgörenhetsorganisation med sättet i Sverige. 

Våra Barn initierar och finansierar långsiktiga strategiska projekt för att förbättra liv och framtid för barn och unga vuxna med funktionsnedsättning i Bosnien och Hercegovina. De barn och unga vuxna som vi hjälper är mycket utsatta i samhället. Det handlar om individer som får institutionell vård, unga vuxna utan skyddsnät samt individer med funktionsnedsättning som är i behov av långsiktigt bistånd. Våra

Barn arbetar med fyra prioriterade områden: hälsa, fattigdom, utbildning och sysselsättning. Våra strategiska förhållningssätt uppnår långsiktiga och hållbara förbättringar för barn och unga vuxna. Detta skapar flera jobbtillfällen och bidrar till en bredare och hållbar återhämtningsprocess i landet, som fortfarande pågår till följd av kriget.

Om Bosna och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina har lite mer än 3,8 miljoner invånare.  

Återhämtning efter kriget som landet drabbades av under 1990-talet och utveckling mot ett mer hållbart samhälle är en komplex process som kräver omfattande hjälp från omvärlden. Samhället är fragmenterat med en instabil regering som verkar inom en utmanande ekonomisk miljö̈. Landet har en arbetslöshet på ca 40 procent och hälften av landets medborgare lever under fattigdomsgränsen. För några blir institutionell vård det enda alternativet för överlevnad, särskilt för funktionshindrade barn. Ett antal unga tvingas varje år lämna vården vid 18 års ålder utan vare sig försörjning eller skyddsnät. 

Detta medför att arbetslösheten är utbredd och en stor del av landets befolkning lever under fattigdomsgränsen.
(Utrikespolitiska institutet 2017)

Människor med funktionshinder i landet, inklusive barn, tillhör de mest utsatta kategorierna i samhället. Av de 4 000 barn som beräknas vara i vård i Bosnien och Hercegovina tros så många som 40 procent vara inlärnings svaga. Institutionaliserade barn med särskilda behov är isolerade från samhället och löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp. Vi strävar efter att utveckla metoder och främja arbetssätt för barn i vården och deras familjer. Det skiljer sig från nuvarande institutionella metoder och bidra till förutsättningar för att barnen ska må bra och utvecklas så långt som möjligt