Månadsgivare

 kr. 

You have chosen to donate 250 kr.  monthly.

Personlig information

Kontaktuppgifter

Villkor

Donation: 250 kr.  Monthly

Som månadsgivare ser du till att stödja våra långsiktiga projekt. Du ser till att utsatta barn får en tryggare vardag med mediciner, vård, utbildning och ett tryggt hem. Du ser också till att vi kan planera hjälp till fler barn som lever i utsatthet.

Du väljer själv hur mycket du vill donera via knapparna. Minsta beloppet är 50 kronor. Du kan närsomhelst avsluta dina donation.

Klicka här för att kontrollera vår status på Svensk Insamlingskontroll En hjälpande kraft där det behövs som mest

Insamlingsstiftelsen Våra barn utgör en hjälpande hand för föräldralösa barn och ungdomar som lever på barnhem och institutioner i Bosnien Hercegovina. Insamlingsstiftelsens grund och drivkraft finansieras av frivilliga bidrag, gåvor, donationer och samarbeten med företag och privatpersoner i Skandinavien och Europa.

Med brist på resurser och politiskt åtagande i ett land som forfarande präglas av efterkrigstid och instabilitet står Våra Barn som en självständig, religiöst och politiskt oberoende hjälpinsats. För oss är det viktigt att alla barn och ungdomar får möjlighet till att bli aktiva samhällsmedborgare, oavsett förutsättningar. Därför finns vi områden där vi behövs som mest och arbetar proaktivt för att barn redan vid låg ålder ska få stöd, verktyg och möjligheter till en tryggare uppväxt.

 

Hur vi arbetar

Vi arbetar lokalt inom tre olika regioner vars samarbete står för organisationens kärna.

Organisationsmodell

 

Genom den lokala organisationen ”Nasa Djeca” på plats i Bosnien Hercegovina arbetar vi hands-on med att tillgodose barn och unga med den hjälp och det stöd de behöver. Detta görs med hjälp av ekonomiskt stöd – i form av resurser och gåvor från privatpersoner, men även personligt stöd via personal och volontärer. Vi är idag verksamma i flera olika städer runt om i Bosnien Hercegovina.

[Bild från Mostar]

På Nasa Djeca-hemmet i Mostar, har vi anställt ett flertal pedagoger från området som dagligen arbetar och agerar stöd för barnen och ungdomar som lever i utsatthet.

[Bild från Pazaric]

I en annan stad, Pazaric, jobbar vi med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Där har vi lagt fokus på personliga assistenter. Detta är en viktig del av arbetet i ett land som länge präglats av stigmatisering kring barn med särskilda behov.

Utbildning, entreprenörskap och egenmakt

Våra Barn finansierar också andra grundläggande livsförnödenheter såsom mediciner, näringsrik kost, aktiviteter, vård och omsorg, utbildning, högre studier samt utflykter och födelsedagsfirande på barnhem och intuitioner.

Att barn ska ha rätt till att få vara barn, oavsett förutsättningar eller politiskt läge står som grund till en trygg utveckling. Barn och ungdomar ska trots allt en dag bli självständiga samhällsmedlemmar, med möjlighet att förbättra och förändra. Det är därför viktigt att varje enskild barn har den kraften och det självförtroendet att känna att hon eller han är en del av samhället och en viktig sådan. Att ha fritid och möjlighet att leka, tillgång till utbildning och socialisering är avgörande för ett barns uppväxt. Stiftelsen har därför tagit initiativet att driva en fritidsgård, inspirerad av den svenska modellen där barn och ungdomar har möjlighet att leka och utforska. Där kan våra anställda pedagoger erbjuda stöd som behövs, i form av bl.a. läxhjälp, samtalsstöd, utflykter, samhällsorientering och utbildning.

Våra Barn tror på utbildning, entreprenörskap och egenmakt. Genom olika former av projekt erbjuder stiftelsen myndiga ungdomar som levt på barnhem livscoachning och arbetsträning – det stöd som krävs för att bryta utanförskap. Syftet är att det en dag ska leda till ett självförsörjande arbete. Projekten innefattar bland annat praktik och arbete, där ungdomar vägleds till hur man hanterar allt ifrån administration och service till marknadsföring och ledarskap. Allt detta och mycket mer görs med stöd av donatorer och samarbeten med lokala företag.

Samtidigt ser vi till att ge materialistiskt och ekonomiskt stöd åt barn som lever i socioekonomiskt utsatta område, där familjer oftast inte har råd att finansiera barnen skolgång. – Jobbar Våra Barn även utanför Nasa Djeca-hemmet? Oklart.

Tillsammans med vår lokala organisation Nasa Djeca, vill Insamlingsstiftelsen Våra Barn stärka barnens rättigheter. Det gemensamma målet är att skapa ett nätverk av framgångsrika, motiverande unga vuxna, som en dag kan inspirerar och hjälper andra unga som kommer från liknande situationer.