Att bli medlem

Som medlem står du på barnens sida och kämpar för att barns rättigheter i Bosnien och Hercegovina. 

Medlemmarna ger tyngd och kraft att påverka, förbättra långsiktigt barnens levande villkor och rättigheter i samhället. Ju fler medlemmar vi är desto starkare röst har dem och att tillsammans påverka samhället. Att stå upp för barns rättigheter!

Som medlem i stiftelsen Våra barn bidrar du till att:

♥  Stärka barnens röst i samhället

♥  Göra skillnad för barn som lever i utsatthet

♥  Driva förändring i stor skala med en liten insats som gör stor skillnad

Bli medlem