Månadsgivare

 kr. 

You have chosen to donate 250 kr.  monthly.

Personlig information

Kontaktuppgifter

Villkor

Donation: 250 kr.  Monthly

Som månadsgivare ser du till att stödja våra långsiktiga projekt. Du ser till att utsatta barn får en tryggare vardag med mediciner, vård, utbildning och ett tryggt hem. Du ser också till att vi kan planera hjälp till fler barn som lever i utsatthet.

Du väljer själv hur mycket du vill donera via knapparna. Minsta beloppet är 50 kronor. Du kan närsomhelst avsluta dina donation.

Klicka här för att kontrollera vår status på Svensk Insamlingskontroll VÅRA BARN INTEGRITETSPOLICY

Vi på Våra Barn vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas, hur vi hanterar dem och på vilken laglig grund de sparas. Vi följer den nya dataskyddsförordningen, GDPR som gäller från 25 maj 2018. 

Uppgifter samlas in?

Vi sparar uppgifter om de donationer du gett oss och via vilka kanaler du gett oss din donation tex månadsgivare eller swish. Vi sparar även de uppgifter du själv har uppgett namn, adress, email, tel. nummer. 

Laglig grund att spara dina uppgifter

Samtycke – i de fall där du själv godkänt att vi sparar dina uppgifter

Fullgörande av avtal – när du valt att bli månadsgivare eller gör ett i köp i vår webbshop 

Rättslig förpliktelse – bokföringsunderlag krav på att spara i sju år

Berättigat intresse – när det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter i vår strävan att uppnå vårt ändamål

Dina personuppgifter sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag.

Cookies

Vi använder cookies men du kan själv inaktivera dem genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare

Hantering

Vi garanterar i enlighet med GDPR att vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Dina personuppgifter används endast för Våra Barn egen verksamhet och lämnas aldrig ut till tredje part.

Kontakta oss

Om du har andra synpunkter eller frågor på hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@stiftelsenvarabarn.se