Med anledning av händelserna på barnhemmet i Pazaric

På en presskonferens som hölls i Parlament representanthuset för federationen Bosnien och Hercegovina den 20.11.2019 publicerades bilder om övergrepp mot barn på vårdcentret vid Institutionen för vård av psykiskt funktionshindrade barn och ungdom Pazarić, där Våra Barn Sverige och Our Kids UK har tillsammans med UG( medborgare initiativ) Naša Djeca i Bosnia and Hercegovina genomfört projektet med daglig personlig hjälp för fyra barn under de senaste sju åren, samt olika andra initiativ för att stödja centrumets stödmottagare, såsom Gudfadern-projektet, födelsedagsfirande, rehabiliteringsresor, nyårsdonationer, donationer av hälsosam mat för alla institutets barn, samt donationer av didaktiska produkter för individuella behov.
Vi är förskräckta över de foton som presenterades vid konferensen och vi kräver att FBiH-parlamentet och de ansvariga myndigheterna omedelbart stoppar det fysiska övergrepp och omgående genomför en grundlig och professionell utredning som, i fall av bevisat missbruk av institutets avdelningar, kommer att leda till förändringar i hur Institutet tar hand om barn och alla andra stödmottagarna.
Våra Barn Sverige och Our Kids UK och UG( medborgare initiativ) Naša Djeca i Bosnia and Hercegovina vill betona att vi är tillgängliga för att stödja arbetet i FBiH-parlamentet och andra myndigheter som ansvarar för att främja Pazarić-institutets arbete.

Na konferenciji za novinare održanoj u Predstavničkom Domu Parlamenta Federacije BiH 20.11.2019. objavljene su fotografije o zlostavljanju djece na brizi u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, gdje UG( Udruzenje gradjana) Naša Djeca zajedno sa Våra Barn Sverige i Our Kids UK posljednjih sedam godina implementira projekt dnevne personalne asistencije za četvero djece kao i razne druge inicijative za podršku štićenicima Zavoda, poput projekta Kumstva, proslava rođendana, izleta, novogodišnjih donacija, donacija zdrave hrane za svu djecu Zavoda kao i donacija didaktičkih sredstava za potrebe individualnih korisnika.
Zgroženi smo fotografijama prikazanim na konferenciji i zahtjevamo da Parlament FBiH i nadležne vlasti hitno zaustave zlostavljanje sticenika i sprovedu temeljitu i profesionalnu istragu koja bi u slučaju dokazanog zlostavljanja štićenika Zavoda dovela do promjena u načinu na koji se u Zavodu sprovodi briga o djeci i svim ostalim štićenicima.
Våra Barn Sverige, Our Kids UK i UG( Udruzenje gradjana) Naša žele naglasiti da smo dostupni za podršku radu Parlamenta FBiH i ostalih organa vlasti odgovornih za unaprjeđenje rada Zavoda Pazarić.

At a press conference in the House of Representatives of the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina held on November 20th 2019, photos were published about the alleged abuse of children in care at the Public Institution for the Care of Mentally Disabled Children and Youth Pazarić, where for the last seven years Våra Barn Sverige and Our Kids UK together with UG( medborgare initiativ) Naša Djeca in Bosnia and Hercegovina has been providing daily personal assistance for four children as well as various other initiatives to support the Centre’s beneficiaries such as the godparents project, birthday celebrations, New Year’s donations, donations of healthy food for all the Centre’s children, as well as donations of educational resources for the needs of individual users.
We are appalled by the photos presented at the conference and we require that the Parliament of Bosnia and Herzegovina and the relevant authorities immediately stop the physical abuse and promptly conduct a thorough and professional investigation which, in the event of proven abuse of the Centre’s users, will lead to changes in the way the Centre takes care of children and all users.
Våra Barn Sverige and Our Kids UK together with UG (medborgare initiativ) Naša Djeca in Bosnia and Hercegovina wish to emphasize that we are available to support the work of the FBiH Parliament and other authorities responsible for promoting the work of the Pazarić Institute.

 

Styftelsen Våra Barn

Genom att surfa på vår webbplats godkänner du användning av cookies.