Detta är vårt och ert barnhem i Mostar

På Våra Barn – Naša djeca i Bosnien och Hercegovina, fokuserar vi på att förbättra livsvillkoren och säkra en tryggare framtid för barn och unga utan föräldraomsorg. Våra projekt riktar sig till unga som lämnar institutionsvård, personer med funktionsnedsättningar som behöver livslångt stöd och barn som växer upp i institutioner. Tack vare er generositet kan vi fortsätta detta viktiga arbete.

I november 2021 flyttade vi huvudkontoret för vår förening till en ny adress: Velina bb i Vrapčići. Många av er är redan bekanta med huset i Vrapčići, men vi vill även påminna er om historien bakom huset på Bajatova-gatan, som vi nyligen återlämnade till dess ägare, Barnhemmet i Mostar.
För tretton år sedan, på adressen Bajatova 2 i Mostar, startade vår förening ”Naša djeca – Our Kids u BiH” projektet ”Självständigt boende med stöd” med Aida, Đana och Zejna som de första deltagarna. Tack vare era generösa donationer kunde vi renovera huset från ett förfallet tillstånd till ett bekvämt och funktionellt hem.

Detta hus blev en trygg plats för unga vuxna som lämnar barnhemmet och saknar institutionellt stöd, vilket hjälpte dem att börja sin resa mot ett självständigt liv.
Många unga har bott där och fått värdefulla livserfarenheter, lektioner, träning, jobb, utbildning och nöjen, alltid med vårt stöd, vår uppmuntran och vår kärlek. Vi fortsätter alla våra ungdomsstödjande aktiviteter i ”Huset halvvägs” i Vrapčići och i butiken SH ”Vänner – Friends” på Titovagatan.
Vi vill också informera er om att vi, med er hjälp, har startat flera nya projekt som syftar till att ytterligare förbättra livet för barn och unga. Dessa projekt inkluderar extra utbildning, hälsovård och social integration. Vårt mål är att säkerställa att varje barn och ung person har möjlighet till en bättre framtid.

Vi uppmanar er att fortsätta att följa och stödja oss i våra framtida projekt och planer, precis som ni har gjort hittills. Ert stöd är avgörande för att vi ska lyckas med vårt arbete, och tillsammans kan vi fortsätta att skapa en ljusare och tryggare framtid för de mest utsatta barnen och ungdomarna i Bosnien och Hercegovina.

Med vänliga hälsningar,
Styrelse Våra Barn
Swish: 9004813
Više informacija o akivnosti Våra Barn posjetite stranicu: www.varabarn.nu
………………………………………………………………………………………..

Dragi donatori u Švedskoj,
Ovo je naš i vaš dom u Vrapčićima. U Naša djeca – Våra Barn u Bosni i Hercegovini, fokusiramo se na poboljšanje uvjeta života i osiguranje sigurnije budućnosti za djecu i mlade bez roditeljskog staranja. Naši projekti usmjereni su na mlade koji napuštaju institucionalnu skrb, osobe s invaliditetom koje trebaju doživotnu podršku i djecu koja odrastaju u institucijama. Zahvaljujući vašoj velikodušnosti, možemo nastaviti ovaj važan rad.

U novembru 2021. godine premjestili smo sjedište našeg udruženja na novu adresu: Velina bb u Vrapčićima. Mnogi od vas već su upoznati sa kućom u Vrapčićima, ali želimo vas podsjetiti i na priču o kući na Bajatova ulici, koju smo nedavno vratili njenim vlasnicima, Dječjem domu u Mostaru.
Prije trinaest godina, na adresi Bajatova 2 u Mostaru, naše udruženje ”Naša djeca – Our Kids u BiH” započelo je projekt ”Samostalno stanovanje uz podršku” s Aidom, Đanom i Zejnom kao prvim sudionicima. Zahvaljujući vašim velikodušnim donacijama, uspjeli smo renovirati kuću iz zapuštenog stanja u udoban i funkcionalan dom.

Ova kuća postala je sigurno mjesto za mlade odrasle osobe koje napuštaju dom za djecu i nemaju institucionalnu podršku, što im je pomoglo da započnu svoj put ka samostalnom životu.
Mnogi mladi živjeli su tamo i stekli vrijedna životna iskustva, lekcije, obuku, poslove, obrazovanje i zabavu, uvijek uz našu podršku, ohrabrenje i ljubav. Nastavljamo sve naše aktivnosti podrške mladima u ”Kući na pola puta” u Vrapčićima i u prodavnici SH ”Prijatelji – Vänner” na Titovoj ulici.
Također želimo vas obavijestiti da smo, uz vašu pomoć, pokrenuli nekoliko novih projekata s ciljem dodatnog poboljšanja života djece i mladih. Ti projekti uključuju dodatno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalnu integraciju. Naš cilj je osigurati da svako dijete i mlada osoba ima priliku za bolju budućnost.

Pozivamo vas da nas i dalje pratite i podržavate u našim budućim projektima i planovima, baš kao što ste to činili do sada. Vaša podrška ključna je za uspjeh našeg rada, i zajedno možemo nastaviti stvarati svjetliju i sigurniju budućnost za najugroženiju djecu i mlade u Bosni i Hercegovini.

S poštovanjem,
Naša djeca – Våra Rädda Barnen
Swish: 9004813
Više informacija o akivnosti Våra Barn posjetite stranicu: www.varabarn.nu

Genom att surfa på vår webbplats godkänner du användning av cookies.